Platnost ceníku od 1. února 2016

Betonové směsi

Třída betonu určuje jeho pevnost v tlaku. Zkoušky provádíme po 28 dnech na krychlích normované velikosti v akreditovaných laboratořích.

 TřídaStupeň vlivu prostředí pro betonové směsiCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
C - / 5   1180,-- 1427,80
C - / 7,5   1260,-- 1524,60
C 8/10   1300,-- 1573,00
C 12/15 X0 1400,-- 1694,00
C 16/20 X0, XC1, XC2 1500,-- 1815,00
C 20/25 X0, XC1, XC2, XC3 1600,-- 1936,00
C 25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, FX1,
XA1, XA2, XM1, XM2
1700,-- 2057,00
C 25/30 XF2, XF3 1830,-- 2214,30
C 30/37 X0, XC1, XC, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3
XF1, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2, XM3
1850,-- 2238,50
C 30/37 XF2, XF3, XF4 1920,-- 2323,20

 Veškeré betonové směsi vyhovují normám ČSN-EN 206 + A1 , ČSN P 73 2404 +Z1.

 

Cementové potěry

Třída malty
a potěru
Cena za m3 bez DPHCena za m3 s DPHCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
(S1 - zavlhlá)(S3 - velmi měkká)
CP 5 1140,-- 1379,40 1240,-- 1500,40
CP 7,5 1200,-- 1452,00 1300,-- 1573,00
CP 10 1290,-- 1560,90 1390,-- 1681,90
CP 12,5 1350,-- 1633,50 1450,-- 1754,50
CP 15 1420,-- 1718,20 1520,-- 1839,20
CP 20 1540,-- 1863,40 1640,-- 1984,40
CP 25 1650,-- 1996,50 1750,-- 2117,50
CP 30 1750,-- 2117,50 1850,-- 2238,50

 Veškeré cementové potěry vyhovují normě TN 01/2008.

 

Beton pro stavbu vozovek

Mezerovitý betonCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
KSC I (C8/10) 1095,-- 1324,95

 Vyhovuje normě ČSN EN 14227-1

 

Malta pro prolévané vrstvy

Malta (prolívka)Cena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
ŠCM 1310,-- 1585,10

Vhovuje normě  ČSN 73 6127-1. 

 

Písky a drtě

 Cena za tunu bez DPHCena za tunu s DPH
písek TK 0/4 180,-- 217,80
drť 8/16 300,-- 363,00

 

Stupeň vlivu prostředí

Stupně vlivu prostředí stanovují, jakým podmínkám bude v budoucnu beton vystaven. Z toho vyplývají stanovené parametry, které beton musí splňovat, aby byl dané agresivitě prostředí dostatečně odolný po dobu své životnosti.

Rozlišujeme stupně vlivu prostředí:

XO - bez nebezpečí koroze nebo narušení
XC1, XC2, XC3, XC4 - karbonatace betonu
XS1, XS2, XS3 - chloridy z mořské vody
XD1, XD2, XD3 - ostatní chloridy
XF1, XF2, XF3, XF4 - mráz a rozmrazování
XA1, XA2, XA3 - chemické působení
XM1, XM2, XM3 - pohyblivé mechanické zatížení obrusem

 

Kontrola kvality výroby

  • Kvalita výroby je kontrolována v akreditovaných laboratořích TZUS pob. Brno.
  • Pro všechny výrobky vlastníme certifikáty a prohlášení o shodě.
  • Pravidelně provádíme kontrolní zkoušky pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů.
©2016 Zdeněk Adam, BETONA