Platnost ceníku od 1. června 2021

Betonové směsi

Třída betonu určuje jeho pevnost v tlaku. Zkoušky provádíme po 28 dnech na krychlích normované velikosti v akreditovaných laboratořích.

 TřídaStupeň vlivu prostředí pro betonové směsiCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
C - / 5   1200,-- 1453,00
C - / 7,5   1280,-- 1548,80
C 8/10   1380,-- 1669,80
C 12/15 X0 1480,-- 1790,80
C 16/20 X0, XC1, XC2 1590,-- 1923,90
C 20/25 X0, XC1, XC2, XC3 1690,-- 2044,90
C 25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, FX1,
XA1, XA2, XM1, XM2
1790,-- 2165,90
C 25/30 XF2, XF3 1920,-- 2323,20
C 30/37 X0, XC1, XC, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3
XF1, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2, XM3
1950,-- 2359,50
C 30/37 XF2, XF3, XF4 2020,-- 2444,20

 Veškeré betonové směsi vyhovují normám ČSN-EN 206 + A1 , ČSN P 73 2404 +Z1.

 

Cementové potěry

Třída malty
a potěru
Cena za m3 bez DPHCena za m3 s DPHCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
(S1 - zavlhlá)(S3 - velmi měkká)
CP 5 1160,-- 1403,60 1270,-- 1536,70
CP 7,5 1220,-- 1476,20 1330,-- 1609,30
CP 10 1380,-- 1669,80 1440,-- 1742,40
CP 12,5 1430,-- 1730,30 1490,-- 1802,90
CP 15 1500,-- 1815,-- 1570,-- 1899,70
CP 20 1640,-- 1984,40 1690,-- 2044,90
CP 25 1740,-- 2105,40 1800,-- 2178,00
CP 30 1850,-- 2238,50 1900,-- 2299,00

 Veškeré cementové potěry vyhovují normě TN 01/2008.

 

Beton pro stavbu vozovek

Mezerovitý betonCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
KSC I (C8/10) 1160,-- 1403,60

 Vyhovuje normě ČSN EN 14227-1

 

Malta pro prolévané vrstvy

Malta (prolívka)Cena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
ŠCM 1390,-- 1681,90

Vhovuje normě  ČSN 73 6127-1. 

 

Písky a drtě

 Cena za tunu bez DPHCena za tunu s DPH
písek TK 0/4 230,-- 278,30
písek PK 0/4 260,-- 314,60
drť 8/16 340,-- 411,40

 

Stupeň vlivu prostředí

Stupně vlivu prostředí stanovují, jakým podmínkám bude v budoucnu beton vystaven. Z toho vyplývají stanovené parametry, které beton musí splňovat, aby byl dané agresivitě prostředí dostatečně odolný po dobu své životnosti.

Rozlišujeme stupně vlivu prostředí:

XO - bez nebezpečí koroze nebo narušení
XC1, XC2, XC3, XC4 - karbonatace betonu
XS1, XS2, XS3 - chloridy z mořské vody
XD1, XD2, XD3 - ostatní chloridy
XF1, XF2, XF3, XF4 - mráz a rozmrazování
XA1, XA2, XA3 - chemické působení
XM1, XM2, XM3 - pohyblivé mechanické zatížení obrusem

 

Kontrola kvality výroby

  • Kvalita výroby je kontrolována v akreditovaných laboratořích TZUS pob. Brno.
  • Pro všechny výrobky vlastníme certifikáty a prohlášení o shodě.
  • Pravidelně provádíme kontrolní zkoušky pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů.
©2016 Zdeněk Adam, BETONA