Ceník momentálně upravujeme. Aktuální ceny Vám sdělíme po telefonu.

Betonové směsi

Třída betonu určuje jeho pevnost v tlaku. Zkoušky provádíme po 28 dnech na krychlích normované velikosti v akreditovaných laboratořích.

 TřídaStupeň vlivu prostředí pro betonové směsiCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
C - / 5      
C - / 7,5      
C 8/10      
C 12/15 X0    
C 16/20 X0, XC1, XC2    
C 20/25 X0, XC1, XC2, XC3    
C 25/30 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, FX1,
XA1, XA2, XM1, XM2
   
C 25/30 XF2, XF3    
C 30/37 X0, XC1, XC, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3
XF1, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2, XM3
   
C 30/37 XF2, XF3, XF4    

 Veškeré betonové směsi vyhovují normám ČSN-EN 206 + A1 , ČSN P 73 2404 +Z1.

 

Cementové potěry

Třída malty
a potěru
Cena za m3 bez DPHCena za m3 s DPHCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
(S1 - zavlhlá)(S3 - velmi měkká)
CP 5        
CP 7,5        
CP 10        
CP 12,5        
CP 15        
CP 20        
CP 25        
CP 30        

 Veškeré cementové potěry vyhovují normě TN 01/2008.

 

Beton pro stavbu vozovek

Mezerovitý betonCena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
KSC I (C8/10)    

 Vyhovuje normě ČSN EN 14227-1

 

Malta pro prolévané vrstvy

Malta (prolívka)Cena za m3 bez DPHCena za m3 s DPH
ŠCM    

Vhovuje normě  ČSN 73 6127-1. 

 

Písky a drtě

 Cena za tunu bez DPHCena za tunu s DPH
písek TK 0/4    
písek PK 0/4    
drť 8/16    

 

Stupeň vlivu prostředí

Stupně vlivu prostředí stanovují, jakým podmínkám bude v budoucnu beton vystaven. Z toho vyplývají stanovené parametry, které beton musí splňovat, aby byl dané agresivitě prostředí dostatečně odolný po dobu své životnosti.

Rozlišujeme stupně vlivu prostředí:

XO - bez nebezpečí koroze nebo narušení
XC1, XC2, XC3, XC4 - karbonatace betonu
XS1, XS2, XS3 - chloridy z mořské vody
XD1, XD2, XD3 - ostatní chloridy
XF1, XF2, XF3, XF4 - mráz a rozmrazování
XA1, XA2, XA3 - chemické působení
XM1, XM2, XM3 - pohyblivé mechanické zatížení obrusem

 

Kontrola kvality výroby

  • Kvalita výroby je kontrolována v akreditovaných laboratořích TZUS pob. Brno.
  • Pro všechny výrobky vlastníme certifikáty a prohlášení o shodě.
  • Pravidelně provádíme kontrolní zkoušky pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů.
©2016 Zdeněk Adam, BETONA